61 bức tượng đá không đầu bí ẩn trước lăng mộ Võ Tắc Thiên

Ngô Thiệu Phương Nam

Ngôi mộ của Võ Tắc Thiên nằm ở Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây. Đây nơi Hoàng đế Đường Cao Tông cùng Võ Tắc Thiên được chôn cất cùng nhau, được gọi là Càn Lăng (được phát hiện năm 1958). Càn Lăng chiếm một diện tích rất lớn và là khu lăng mộ được bảo tồn tốt nhất của triều đại nhà Đường.

61 bức tượng đá không đầu trước Càn Lăng đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi, nhưng không có dữ liệu và bằng chứng lịch sử nên vẫn chưa có cách nào xác nhận nguồn gốc của 61 bức tượng đá không đầu này.

Bí ẩn này đã được giải quyết bởi hai người nông dân không lâu sau đó. Hôm đó, hai người đang xới đất thì bất ngờ va phải một vật cứng - đó là một cái đầu bằng đá. 

Các chuyên gia đã xác định những tảng đá này được làm từ cùng chất liệu với bức tượng đá không đầu trước Càn Lăng.

Họ đều là người tướng và quân sĩ canh giữ lăng mộ của Võ Tắc Thiên. Tại sao đầu của những bức tượng đá này lại bị tách ra khỏi cơ thể đến giờ vẫn còn là một bí ẩn.

@nhanlucnhantai 61 bức tượng đá không đầu bí ẩn trước lăng mộ Võ Tắc Thiên #tuongda #votacthien #trungquoc #bian #khampha #khamphabian #khamphabian🔎 #tuongdakhongdau #nlntv #bxt ♬ nhạc nền - Nhân Lực Nhân tài Việt

Nhóm PV/NLNTV