Bài học làm nghề của Hồ Chủ tịch mà người làm báo phải khắc cốt ghi tâm

Bùi Xuân Thắng

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc mà còn là một nhà báo vĩ đại, một cây bút sắc bén sáng lập ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Bác coi báo chí là công cụ để phò chính trừ tà, là công cụ giác ngộ và thức tỉnh.

Trong suốt cuộc đời làm báo, Bác Hồ đã để lại nhiều bài học quý giá về nghề báo và kỹ năng báo chí có giá trị đến tận ngày nay cho những nhà nhà báo hiện đại.

Bích Liên, Trọng Sang, Duy Nguyễn, Xuân Thắng