Điều cần biết

F0 sẽ bị mất 2 khoản tiền sau nếu không khai báo với trạm y tế

Hiện nay, có một số trường hợp F0 đã quyết định tự cách ly và điều trị tại nhà mà không hề khai báo với Trạm y tế.