Điều cần biết

Phải làm sao khi tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa?

Nhiều tài khoản Facebook người bất ngờ bị vô hiệu hóa hoặc bị khóa vì lý do bảo mật mà không biết lý do, vậy phải làm cách nào để mở khoá lại tài khoản?