Doanh nghiệp nhân lực

30 doanh nghiệp cần tuyển dụng hơn 2.700 nhân sự

Ngày hội việc làm 2022 tại Trường đại học (ĐH) Nông Lâm (ĐH Huế) đã thu hút hơn 30 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp, với nhu cầu tuyển 2.700 chỉ tiêu, nhưng số lượng tốt nghiệp năm nay chỉ 1.168 sinh viên.