Hiền tài

Nhà khoa học nữ Bách khoa cùng những 'trái ngọt' vì môi trường

Một trong hai gương mặt nhà khoa học nữ được trao giải thưởng Kova 2022 là PGS.TS Đoàn Thị Thái Yên, Viện Khoa học và Công nghệ môi trường, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Những nghiên cứu của bà không chỉ mang nhiều giá trị thực tiễn mà còn thúc đẩy môi trường nghiên cứu khoa học sôi nổi trong sinh viên.