Hộp thư điện tử

Nam Định: Hội Khuyến học xã Nam Cường tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 26/8, Hội khuyến học xã Nam Cường huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội thành công tốt đẹp và bầu 19 thành viên vào ban chấp hành khóa mới.