Hộp thư điện tử

Gạt nỗi nhớ con, công nhân gắng sức tăng ca ngày cận Tết

Những ngày cận Tết, những công nhân ngoại tỉnh vẫn cố tăng ca, làm thêm vào ngày nghỉ để có thêm thu nhập, mong có cái Tết đầm ấm hơn.