Nhân lực

Bổ nhiệm nhân sự mới tại Bắc Ninh, An Giang

Sáng 3/10, các tỉnh Bắc Ninh, An Giang đồng loạt tổ chức công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ, điều động và bổ nhiệm nhiều nhân sự, lãnh đạo mới.