Nhân lực

Làm thế nào để định hướng cho trẻ nhận thức được giá trị bản thân, bộ giá trị cốt lõi?

Việc định hướng cho con, hay chuẩn bị hành trang về kiến thức cũng như kỹ năng trước khi con bước vào ngưỡng cửa đại học luôn là vấn đề các bậc cha mẹ luôn phải cân nhắc kỹ lưỡng.