Nhân lực

Ông Cao Tường Huy trúng cử Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

8 giờ trước

Ông Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.