Nhân lực

Đại tá Nguyễn Văn Trầm làm Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Đại tá Nguyễn Văn Trầm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động.