Nhân lực

Thanh Hóa, Hậu Giang bổ nhiệm nhân sự mới

Đồng loạt công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm tại Thanh Hóa, Hậu Giang.