Nhân lực

Điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới tại Bắc Giang và Sóc Trăng

Hai tỉnh Bắc Giang và Sóc Trăng công bố đồng loạt các quyết định bổ nhiệm về công tác cán bộ.