Nhân lực

Bổ nhiệm nhân sự tại Phú Yên, Hậu Giang

Các tỉnh Phú Yên, Hậu Giang đồng loạt triển khai các quyết định bổ nhiệm nhân sự mới.