Nhân lực

Sự hy sinh thầm lặng ấy đong đếm bao nhiêu cho đủ!

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, trong cuộc chiến chống Covid-19 đầy cam go này, sự đóng góp của đội ngũ cán bộ ngành y tế là không thể đong đếm được.