Nhân lực

Doanh nghiệp phía Bắc 'khát' lao động

Được một số doanh doanh nghiệp săn đón nên chỉ trong nửa tiếng, Huyền Trâm (Hà Nội) đã chốt được công việc mới với mức lương tháng hơn 10 triệu đồng.