Chủ tịch nước gặp mặt thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc

Ngô Thiệu Phương Nam

Sáng 22/9/2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước gặp mặt thân mật các thiếu nhi tiêu biểu, đại diện cho thiếu nhi của 54 dân tộc trên khắp mọi miền đất nước tham gia Liên hoan thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV.

chu-tich-nuoc-gap-mat-thieu-nhi-tieu-bieu-cac-dan-toc-1663833457.jpg
chu-tich-nuoc-gap-mat-thieu-nhi-tieu-bieu-cac-dan-toc01-1663833457.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc.
chu-tich-nuoc-gap-mat-thieu-nhi-tieu-bieu-cac-dan-toc02-1663833458.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt.
chu-tich-nuoc-gap-mat-thieu-nhi-tieu-bieu-cac-dan-toc03-1663833458.jpg
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại buổi gặp mặt.
chu-tich-nuoc-gap-mat-thieu-nhi-tieu-bieu-cac-dan-toc04-1663833458.jpg
chu-tich-nuoc-gap-mat-thieu-nhi-tieu-bieu-cac-dan-toc05-1663833458.jpg
Thiếu nhi 54 dân tộc anh em tham dự buổi gặp mặt.
chu-tich-nuoc-gap-mat-thieu-nhi-tieu-bieu-cac-dan-toc06-1663833458.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt.
chu-tich-nuoc-gap-mat-thieu-nhi-tieu-bieu-cac-dan-toc07-1663833458.jpg
chu-tich-nuoc-gap-mat-thieu-nhi-tieu-bieu-cac-dan-toc08-1663833458.jpg
chu-tich-nuoc-gap-mat-thieu-nhi-tieu-bieu-cac-dan-toc09-1663833458.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng ảnh chân dung Bác Hồ cho các cháu thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc.
chu-tich-nuoc-gap-mat-thieu-nhi-tieu-bieu-cac-dan-toc-1663841473.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc.
chu-tich-nuoc-gap-mat-thieu-nhi-tieu-bieu-cac-dan-toc01-1663841473.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc.
chu-tich-nuoc-gap-mat-thieu-nhi-tieu-bieu-cac-dan-toc02-1663841473.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc.
chu-tich-nuoc-gap-mat-thieu-nhi-tieu-bieu-cac-dan-toc03-1663841473.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc.