Đà Lạt tập huấn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2022

Huyền Văn
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế Lâm Đồng phối hợp với Phòng Y tế thành phố Đà Lạt tổ chức hội nghị tập huấn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Chiều 09/8, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế Lâm Đồng phối hợp với Phòng Y tế thành phố Đà Lạt tổ chức hội nghị tập huấn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Có khoảng 150 người tham gia tập huấn là trưởng, phó và các thành viên Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Đà Lạt và các phường, xã; cán bộ chuyên trách kiêm nhiệm công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đà Lạt; cán bộ kiêm nghiệm công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại Trạm Y tế các xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

nlntv-tap-huan-1660039590.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Trong 1 buổi, Hội nghị tập huấn triển khai các nội dung: thống nhất công tác quản lý nhà nước và triển khai các văn bản mới hiện hành về lĩnh vực an toàn thực phẩm, trong đó có Quyết định số 26, ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quyết quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; chương trình phối hợp số 01 ngày 13/10/ 2021 tuyên truyền, vận động sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng an toàn về sức khỏe cộng đồng phát triển bền vững giai đoạn 2021- 2025; hướng dẫn công tác xử lý điều tra thống kê và báo cáo hội đồng thực phẩm.

nlntv-dai-dien-y-te-e-1660099821.jpg

Bác sỹ chuyên khoa 2 Bùi Văn Độ, Chi cục trưởng Chi cục vệ sinh ATTP tỉnh Lâm Đồng phát biểu ý kiến tại Hội nghị
nlntv-anh-sua-1660100309.jpg
Bác sỹ chuyên khoa 2 Bùi Văn Độ, Chi cục trưởng Chi cục vệ sinh ATTP tỉnh Lâm Đồng phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Thông qua tập huấn, nhằm tăng cường năng lực của hệ thống cán bộ thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ thành phố đến xã, phường; nâng cao vai trò giám sát của cơ quan quản lý tại cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm nhằm phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm.

Sau hội nghị tập huấn Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Đà Lạt và các xã, phường trên địa bàn thống nhất phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn; Tổ chức tuyên truyền vận động việc thực hiện theo quy định của pháp luật bảo đảm an toàn thực phẩm, quản lý điều kiện đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý./.(chú thích ảnh: khoảng 150 người tham gia tập huấn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2022).

Đình Trọng