Điều chỉnh quy hoạch rừng huyện Lạc Dương và thành phố Đà Lạt

Võ Việt

Sáng 03/10, ông Nguyễn Văn Sơn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với UBND thành phố Đà Lạt và UBND huyện Lạc Dương về việc rà soát tiêu chí điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương là 2 địa bàn giáp ranh.

Báo cáo tiến độ thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng trên địa bàn TP. Đà Lạt cho thấy. TP. Đà Lạt đã rà soát, diện tích liên kết trồng cây ngân hoa hiện nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng, các trường hợp có nguồn gốc do phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép để đề xuất đưa vào quy hoạch 3 loại rừng với diện tích 34,41 ha/62 vị trí.

hinh-8-1664772411.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc việc rà soát tiêu chí điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn TP. Đà Lạt và huyện Lạc Dương là 2 địa bàn giáp ranh.

Tổng diện tích đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp theo phân bổ chỉ tiêu tại văn bản số 3654/UBND-ĐC là 5.224 ha. Đã tiến hành kiểm tra, rà soát được khoảng 1.640 ha diện tích người dân đang canh tác, sản xuất nông nghiệp và diện tích đã chuyển mục đích sử dụng đất nằm trong ranh dự án khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền lâm. Ước diện tích đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng khoảng 4.724 ha.

Tổng số trường hợp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng hiện nay vẫn thuộc quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng là 110 trường hợp/ 39,74 ha. Khó khăn, vướng mắc là Khu vực giữa 2 đèo Mimosa và Prenn có diện tích người dân đang canh tác, sản xuất nông nghiệp nằm trong quy hoạch lâm nghiệp rất lớn (Phần diện tích đất người dân sử dụng nằm trong ranh đất lâm nghiệp là 31,86ha (trong tổng diện tích 385 ha trong ranh đất Lâm nghiệp), trong đó đã cấp 14 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 3,33ha)

hinh-3-1664772411.jpg
Ông Nguyễn Văn Sơn- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc với UBND thành phố Đà Lạt và UBND huyện Lạc Dương về việc rà soát tiêu chí điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng.

Còn đối với huyện Lạc Dương, hiện có 114.219 ha diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Qua đó UBND huyện đề xuất đưa vào quy hoạch 3 loại rừng là 639,27 ha và đưa ra quy hoạch 3 loại rừng là 429,72. Tuy nhiên, khó khăn là việc điều chỉnh diện tích đất lâm nghiệp được phê được phân bổ trên địa bàn toàn diện Lạc Dương là 114.2192, trong đó diện tích rừng đặc dụng phải điều chỉnh ra quy hoạch 3 loại rừng là 286,64 ha. Việc điều chỉnh diện tích này không thuộc thẩm quyền của địa phương mà thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy trình thủ tục hiện nay sẽ chậm thời hạn nộp kết quả rà soát của địa phương lên cấp trên.  

Trên cơ sở đó, UBND TP Đà Lạt đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng gia hạn thời gian để thực hiện việc kiểm tra, đảm bảo tính chính xác trong việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch. Kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh tiêu chí rà soát, xác định cụ thể mốc thời gian bằng văn bản hướng dẫn để đảm bảo việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng. UBND TP. Đà Lạt tiếp tục phối hợp với UBND huyện Lạc Dương thực hiện có hiệu quả công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng.

hinh-7-1664772411.jpg
Ông Tôn Thiện San - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt phát biểu tại buổi làm việc giữa UBND thành phố Đà Lạt và UBND huyện Lạc Dương về việc rà soát tiêu chí điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng

UBND huyện Lạc Dương cũng kiến nghị đưa toàn bộ diện tích đất An ninh - Quốc phòng có rừng tự nhiên vào quy hoạch nông nghiệp theo đúng quy định của Lâm nghiệp để quản lý chặt chẽ tránh trường hợp diện tích rừng trên đất quy hoạch cho mục đích An Ninh - Quốc Phòng bị xâm hại nhưng không thể xử lý do đất rừng đó nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp.

Những nội dung trên đã được ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng tiếp thu để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt trong thời gian tới./.

Đình Trọng