Etruscans - nền văn minh cổ đại rực rỡ, bí ẩn muôn đời chưa lời giải đáp

Phùng Bích Liên

Nguồn gốc của văn hóa Etruscan là một chủ đề tranh luận không thể dứt. Đến nay, vẫn chưa có nghiên cứu chắc chắn về nguồn gốc của văn minh Etruscan.

Etruscan là một nền văn minh chính của Địa Trung Hải thời kỳ tiền La Mã. Xuất hiện vào thời kỳ đồ sắt, vào thế kỷ 9 - 8 trước Công nguyên. Nền văn hóa này nổi tiếng từ xa xưa với nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và là một cường quốc thương mại lớn của Địa Trung Hải.

Bích Liên, Duy Nguyễn, BXT