Giới thiệu Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt

Bùi Xuân Thắng

Video giới thiệu về Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt, Tiếng nói của TW Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam.

 

Trọng Sang, Xuân Thắng, Duy Nguyễn