Hậu kỷ luật, 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai thôi chức vụ

Hoàng Trọng Sang

Tỉnh ủy Gia Lai thống nhất cho 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh thôi giữ chức vụ. Đây là 3 cán bộ từng bị Ban Bí thư kỷ luật cảnh cáo vào tháng 8/2022.

hau-ky-luat-3-pho-chu-tich-tinh-gia-lai-thoi-chuc-vu-1671502540.jpg
Ông Kpă Thuyên - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (Ảnh: Báo Gia Lai)

Chiều 19/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai quyết định và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi chức vụ tại UBND tỉnh Gia Lai, chờ bố trí công tác.

Cụ thể, theo thông cáo báo chí sau cuộc họp, ông Đỗ Tiến Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thôi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; thôi giữ chức Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; thôi giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và bố trí công tác khác theo nguyện vọng.

Ông Hồ Phước Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và bố trí công tác khác theo nguyện vọng.

Ông Kpă Thuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và cho nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.

Quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai được đưa ra, căn cứ vào Kết luận số 967-KL/TU ngày 13/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật theo Thông báo số 20-TB/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và sau khi xem xét đơn của các cá nhân, ý kiến của các cơ quan có liên quan.

Trước đó, cả 3 nhân sự nói trên từng bị Ban Bí thư kỷ luật cảnh cáo vào tháng 8/2022.

Hoàng Nam