(Infographic) 8 tháng năm 2022: Việt Nam thu hút gần 16,8 tỷ USD vốn FDI

Bùi Xuân Thắng

Tính đến 20/8/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước người đạt gần 16,8 tỷ USD, bằng 87,7% so với cùng kỳ năm 2021.

8-thang-nam-2022-viet-nam-thu-hut-gan-168-ty-usd-von-fdi-1661738070.jpeg