(Infographic) Năm học 2022-2023: Năm trọng tâm của đổi mới giáo dục phổ thông

Bùi Xuân Thắng

Sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, ngành giáo dục bước vào năm học 2022-2023 với một tâm thế mới, được xác định là năm trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông.

nam-hoc-2022-2023-nam-trong-tam-cua-doi-moi-giao-duc-pho-thong-1662349734.jpeg