(Infographic) Quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam và Nhật Bản

Bùi Xuân Thắng

Những năm gần đây, quan hệ Việt Nam và Nhật Bản phát triển nhanh chóng. Nhật Bản là đối tác số 1 về cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA), số 3 về đầu tư, số 3 về du lịch, số 4 về thương mại của Việt Nam và là nơi cộng đồng hơn 450.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc.

quan-he-doi-tac-chien-luoc-sau-rong-viet-nam-va-nhat-ban-1663040673.jpg