(Interactive) Trao đổi thương mại ASEAN - Hoa Kỳ qua các năm

Bùi Xuân Thắng

Hợp tác kinh tế thương mại là một trong những vấn đề được các nước ASEAN và Hoa Kỳ quan tâm trong Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt, kỷ niệm 45 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Hoa Kỳ diễn ra vào ngày 12-13/5/2022 tại Washington D.C (Hoa Kỳ). Trong năm 2021, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều ASEAN và Hoa Kỳ đạt khoảng 353,1 tỷ USD.