Kỳ quan nhà thờ chưa thể hoàn thiện sau 140 năm

Ngô Thiệu Phương Nam

Vương Cung Thánh Đường Sagrada Familia được khởi công xây dựng năm 1882 tại thành phố Barcelona – Tây Ban Nha. Công trình nổi tiếng thế giới vì sau gần 140 năm, nhà thờ này vẫn dang dở và đang được gấp rút xây dựng để hoàn thiện vào năm 2026.

Được thiết kế bởi kiến trúc sư Antoni Gaudí, Vương cung thánh đường Sagrada Familia dự kiến cao 170m với 18 tòa tháp, sức chứa lên tới 9.000 người. Sagrada Familia mất nhiều năm chưa hoàn thành do: nội chiến Tây Ban Nha, kinh phí xây dựng dựa vào việc bán vé và quyên góp tư nhân.

@nhanlucnhantai Kỳ quan nhà thờ chưa thể hoàn thiện sau 140 năm #khampha #khamphathegioi #thuvi #khamphathuvi #kyquan#kyla #topkhampha #top #nhatho #nlntv #bxt ♬ nhạc nền - Nhân Lực Nhân tài Việt

Nhóm PV/NLNTV