Đảng bộ khối Doanh nghiệp huyện Đông Anh tổ chức Lễ sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ

Ngô Thiệu Phương Nam

Vừa qua, Đảng ủy khối Doanh nghiệp huyện Đông Anh sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ khối Doanh nghiệp huyện Đông Anh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy khối Doanh nghiệp huyện Đông Anh là Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Đông Anh. Đến tháng 3/2023, Đảng bộ Khối đã có 62 chi bộ trực thuộc với 647 đảng viên. Nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Huyện đã đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Kế hoạch, Chương trình công tác trọng tâm của Huyện ủy, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với chỉ thị 05 của Bộ chính trị.

Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy khối tiếp nhận 01 chi bộ trực thuộc Huyện ủy chuyển về với 50 đảng viên, và thành lập mới được 07 chi bộ. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm và thực hiện nghiêm túc, đã kết nạp được 65 quần chúng ưu tú vào Đảng. Chỉ đạo triển khai thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên, đến nay số đảng viên trong Đảng bộ khối đã đăng ký sử dụng sổ tay điện tử đạt tỷ lệ trên 70%.

le-so-ket-cong-tac-giua-nhiem-ky-thuc-hien-nghi-quyet-dang-bo-khoi-doanh-nghiep-huyen-dong-anh01-1679542303.jpg
Quang cảnh hội nghị

Công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được chú trọng, đã tiến hành 09 cuộc kiểm tra chuyên đề đối với 40 lượt chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ.Tiến hành 06 cuộc giám sát chuyên đề đối với 11 chi bộ trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong toàn bộ Đảng bộ sôi động, tạo không khí thi đua, tinh thần đoàn kết và môi trường lành mạnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác từ thiện, nhân đạo được Đảng bộ khối Doanh nghiệp Huyện đặc biệt quan tâm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo sơ kết giữa công tác xây dựng Đảng quý I. Quý I/2023 Đảng ủy khối đã nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của cấp ủy cấp trên và các kế hoạch của Huyện ủy, chương trình công tác trọng tâm của Đảng bộ khối. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, vai trò của tổ chức đảng được củng cố và phát huy. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

le-so-ket-cong-tac-giua-nhiem-ky-thuc-hien-nghi-quyet-dang-bo-khoi-doanh-nghiep-huyen-dong-anh02-1679542303.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Việc củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng được quan tâm, hiện đảng ủy khối có 62 chi bộ trực thuộc với 667 Đảng viên. Trong quý I, Đảng ủy đã tổ chức trao huy hiệu 30,40 năm tuổi Đảng cho 3 Đảng viên. Xét duyệt 3 hồ sơ kết nạp Đảng và 10 hồ sơ chuyển Đảng chính thức. Công tác kiểm tra, giám sát được tập trung thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh những kết quả đã đạt được , Đảng uỷ khối doanh nghiệp Đông Anh cũng đang tiến hành thảo luận, thắng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra 6 nhiệm vụ, giải quyết Đại hội Đảng bộ Khối, nhiệm vụ 2020-2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý II năm 2023. Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền chàp mừng Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ khối Doanh Nghiệp huyện Đông Anh.

Một số hình ảnh liên quan đến hội nghị:

le-so-ket-cong-tac-giua-nhiem-ky-thuc-hien-nghi-quyet-dang-bo-khoi-doanh-nghiep-huyen-dong-anh-1679542303.jpg
le-so-ket-cong-tac-giua-nhiem-ky-thuc-hien-nghi-quyet-dang-bo-khoi-doanh-nghiep-huyen-dong-anh03-1679542303.jpg

Trong khuôn khổ của hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện phòng Văn hoá thông tin huyện Đông Anh trao đổi, cung cấp thông tin về chuyên đề Chương trình Chuyển đổi số trong Doanh nghiệp.

Trước đó, Đảng uỷ Doanh nghiệp đã đến thăm quan, tìm hiểu 4 không gian nhà truyền thống huyện Đông Anh.

Phương Nam