NASA chi hơn 325 triệu đô để đâm tàu vũ trụ vào tiểu hành tinh

Ngày 27/9, NASA đã tiến hành thử nghiệm việc cho tàu vũ trụ DART lao vào tiểu hành tinh Dimorphos để thay đổi quỹ đạo của nó. Cuộc thử nghiệm này đã được phát sóng trực tiếp toàn cầu.

Cuộc thử nghiệm này có kinh phí hơn 325 triệu USD, nằm trong chương trình phòng thủ trái đất của NASA trước nguy cơ tận thế. NASA ước tính tỷ lệ DART hoàn thành nhiệm vụ là không dưới 90%. Hi vọng thử nghiệm này sẽ thành công vang dội sau những nỗ lực của NASA.

"Chúng tôi đang cố gắng làm thay đổi chuyển động của một thiên thể tự nhiên trong vũ trụ, điều mà nhân loại chưa bao giờ làm trước đây", một đại diện của NASA cho biết.

@nguonluc NASA đâm tàu vũ trụ vào tiểu hành tinh để thử nghiệm chống tận thế #Nasa #tauvutru #vutru #khamphavutru #tieuhanhtinh #khoahoc #thunghiem #nlntv ♬ nhạc nền - Nhân lực Nhân tài Việt
Nhóm PV/NLNTV