Nhà toán học mang ‘án oan’ ăn cắp ý tưởng của Newton là ai?

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716) không chỉ là nhà triết gia vĩ đại mà còn là một nhà Toán học đặt nền móng cho đạo hàm và tích phân.

Leibniz sinh ra ở Leipzig trong một gia đình gia giáo bậc nhất Châu Âu. Được tiếp nhận nền giáo dục hiện đại đi kèm với tư tưởng truyền thống triết học cổ đại vậy nên mong muốn của Leibniz là kết hợp triết học kinh viện và phương pháp khoa học hiện đại.

Sau khi nhận bằng tú tài từ Leipzig, ông nhận bằng tiến sĩ về Luật năm 1667 tại Altdorf.

Năm 1672, Leibniz được giao một nhiệm vụ ngoại giao đến Paris, trung tâm của khoa học và giáo dục ở Châu Âu. Sau khoảng thời gian 4 năm ở Paris và London, ông đã gặp rất nhiều tri thức quan trọng của thời kì, như Antoine Arnauld và Nicholas Malebranche.

@nhanlucnhantai Nhà toán học mang ‘án oan’ ăn cắp ý tưởng của Newton là ai? #nlntv #nhatoanhoc #newton #daoham #tichphan #Leibniz ♬ nhạc nền - Nhân Lực Nhân tài Việt
Nhóm PV/NLNTV