Phấn đấu trình Chính phủ nghị định về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vào quý 2/2023

Huyền Văn

Bộ Nội vụ đã báo cáo Thủ tướng và Thủ tướng đồng ý xây dựng nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung theo thủ tục rút gọn.

nlntv-hop-1675381223.jpg
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng trả lời tại họp báo.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2023 diễn ra chiều tối 2/2, phóng viên đề nghị thông tin về việc xây dựng nghị định về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, đây là việc thể chế hóa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Theo Thứ trương Nguyễn Duy Thăng, khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao xây dựng nghị định này, ngay trong tháng 12/2022, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Tư pháp để thống nhất hình thức, quy trình xây dựng nghị định.

Cuối tháng 12/2022, Bộ Tư pháp đã đồng tình với Bộ Nội vụ về xây dựng nghị định theo thủ tục rút gọn. Bộ Nội vụ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng đồng ý với đề xuất này.

Bộ Nội vụ đang thành lập Ban soạn thảo để chuẩn bị xây dựng nghị định theo quy định.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định, đây là nghị định rất phức tạp, rất khó, liên quan đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực,.

"Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, các ban ngành đoàn thể Trung ương để xây dựng nghị định đảm bảo thể chế hóa được chủ trương của Đảng và đảm bảo được tính khả thi", ông Thăng noi.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, nội dung của nghị định chủ yếu tập trung làm rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các nguyên tắc, quy trình, hình thức bảo vệ, khuyến khích cán bộ.

"Chúng tôi cố gắng trình Chính phủ sớm nhất, phấn đấu trong quý 2/2023 sẽ trình Chính phủ. Khi được giao xây dựng nghị định, cá nhân tôi rất mong muốn nghị định có tính khả thi để có thể sớm áp dụng nhưng cũng phải khẳng định đây là vấn đề rất khó, cực kỳ phức tạp", ông Thăng cho hay.

Cát Tường