Sĩ tử cao tuổi nhất khoa bảng, người duy nhất từng sống qua 13 đời vua Nguyễn là ai?

Phùng Bích Liên

Sinh vào năm Gia Long 17 và mất năm Bảo Đại thứ 4, Đoàn Tử Quang có lẽ là người duy nhất đã sống qua hết triều Nguyễn.

Chuyện kể rằng, khoa thi Hương năm Thành Thái thứ 12 (1900), các quan giám khảo thấy Đoàn Tử Quang râu tóc bạc phơ, hỏi tuổi đã 82 tuổi mà vẫn nuôi chí học hành thi cử thì đều cho là chuyện lạ hiếm thấy và tỏ lòng bái phục. Câu chuyện ông Đoàn Tử Quang tuổi bát thập vẫn lều chõng đi thi tạo nên câu chuyện được truyền tụng đến tận bây giờ. 

 

Bích Liên, Duy Nguyễn, BXT