Sơ kết 5 năm, Hà Nội kỷ luật 25 tổ chức đảng, 824 đảng viên

Ngô Thiệu Phương Nam

Ngày 11/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 4-7-2017, (Nghị quyết 15) và 6 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 16/12/2016, (Chỉ thị 15) của Ban Thường vụ Thành ủy.

ha-noi-so-ket-5-nam-thuc-hien-nghi-quyet-15-va-chi-thi-15-1665543078.jpg
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Báo Hà nội mới)

Ngày 11/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 về "Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố" và 6 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội". Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Chỉ đạo thành phố chủ trì hội nghị

Báo cáo kết quả, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Hồng Nhật cho biết, từ khi ban hành Nghị quyết 15 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo TP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị phát huy tinh thần đoàn kết, vào cuộc thực chất, chủ động, quyết liệt. Trong đó, các cấp ủy đảng đã chủ động hơn trong việc rà soát, sớm nhận diện những tổ chức cơ sở Đảng có hiểu hiện yếu kém hoặc có vấn đề cần quan tâm, xây dựng đề án, kế hoạch để kịp thời củng cố, giải quyết. Nhờ vậy, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ thành phố đã có bước chuyển biến tích cực, nhất là tại xã, phường, thị trấn.

Theo phân tích, so sánh số liệu kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong toàn thành phố cho thấy, việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đã đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Cụ thể, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảm rõ rệt, từ 50,5% giảm còn 18,4%; hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 37,2% tăng lên 75,6%; hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ giảm từ 12,2% còn 8,6%.

Từ năm 2017 đến nay, các cấp ủy đảng đã tiến hành kiểm tra đối với 10.445 tổ chức đảng và 3.870 đảng viên, giám sát đối với 5.501 tổ chức đảng và 2.776 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Hệ thống Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ thành phố đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 615 tổ chức Đảng và 1.851 đảng viên, kết luận 388 tổ chức Đảng (chiếm 63%) và 1.374 đảng viên (chiếm 74%) có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 25 tổ chức Đảng và 824 đảng viên…

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 15, thành phố đã củng cố được 251/277 tổ chức cơ sở Đảng trong danh sách Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi và 90/102 tổ chức cơ sở Đảng diện Ban Chỉ đạo cấp huyện theo dõi. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 615 tổ chức Đảng và 1.851 đảng viên, kết luận 388 tổ chức Đảng (chiếm 63%) và 1.374 đảng viên (chiếm 74%) có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 25 tổ chức Đảng và 824 đảng viên.

Riêng đối với Chỉ thị 15-CT/TU, từ khi được triển khai, Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, đôn đốc 200 vụ việc. Đến nay, qua rà soát, kiểm tra các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng, Ban Chỉ đạo thành phố tiếp tục theo dõi, chỉ đạo giải quyết 49 vụ việc (giảm 151 vụ việc so với năm 2016), trong đó có 26/53 vụ việc khiếu kiện phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá, thành công lớn từ việc thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 là thành phố đã đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; đồng thời giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố. Đồng thời, ông Phong đề nghị các đơn vị bám sát tình hình thực tiễn, luôn sâu sát tình hình cơ sở, tính toán đồng bộ, tổng thể trong phát triển kinh tế-xã hội, hạn chế thấp nhất phát sinh từ cơ sở gắn chặt với công tác cán bộ.

Phương Nam-TH