bổ nhiệm

 1. Hai tỉnh Đồng Nai, Long An đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 16:41 06/03/2023 - 224 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 2. Đà Nẵng, Quảng Ninh đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 14:33 06/03/2023 - 161 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 3. VKSND tối cao, Bộ Tài chính đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 14:24 06/03/2023 - 83 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 4. Bà Trần Thị Hiền và ông Hoàng Trọng Hưng giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
  Phương Nam-TH - 12:12 06/03/2023 - 90 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 5. Bộ VHTTDL và Bộ GD&ĐT đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 09:41 04/03/2023 - 85 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 6. Ông Nguyễn Tấn Hải - nguyên Bí thư Thị ủy Chơn Thành - vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Phước.
  Bảo Châu - 19:16 03/03/2023 - 104 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 7. Bộ TT&TT, Bộ Công Thương đồng loạt triển khai công tác nhân sự, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 14:09 03/03/2023 - 159 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 8. Bộ Quốc phòng, Văn phòng Quốc hội đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 09:54 03/03/2023 - 145 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 9. Bộ Tài chính, VKSND tối cao đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 17:57 02/03/2023 - 71 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 10. Các tỉnh Bắc Giang và Sóc Trăng đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 15:43 02/03/2023 - 141 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực