bổ nhiệm

 1. Ông Trịnh Trường Huy (SN 1978) được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.
  Bảo Châu - 21:21 23/02/2023 - 509 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 2. Hà Nội, Sóc Trăng đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 17:36 23/02/2023 - 362 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 3. Hai tỉnh Lào Cai và Nam Định đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo tại địa phương.
  Phương Nam-TH - 15:30 23/02/2023 - 3570 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 4. Hà Nội và Nam Định đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo tại địa phương.
  Phương Nam-TH - 10:21 23/02/2023 - 6505 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 5. Hai tỉnh Hậu Giang, Long An đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 15:36 22/02/2023 - 2617 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 6. Yên Bái và Bắc Giang đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 11:31 22/02/2023 - 835 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 7. TP.HCM, Thanh Hóa đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 10:43 21/02/2023 - 214 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 8. Các tỉnh Hà Tĩnh, Lào Cai đồng loạt đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 16:11 20/02/2023 - 441 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 9. Hai tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi đồng loạt đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 10:02 20/02/2023 - 1867 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 10. Nghệ An và TP.HCM đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo tại các đơn vị.
  Phương Nam-TH - 16:42 17/02/2023 - 349 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực