bổ nhiệm

 1. Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 15:47 17/02/2023 - 242 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 2. Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 09:39 17/02/2023 - 210 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 3. Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 15:15 16/02/2023 - 440 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 4. Hai tỉnh Đồng Tháp và Quảng Ngãi đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo tại các đơn vị.
  Phương Nam-TH - 14:55 16/02/2023 - 4182 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 5. Bộ Quốc phòng và Văn phòng Quốc hội đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 11:31 16/02/2023 - 508 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 6. Đà Nẵng và Vĩnh Long đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo tại các đơn vị trên địa bàn.
  Phương Nam-TH - 16:46 15/02/2023 - 2657 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 7. Hai tỉnh Ninh Bình, Bình Phước đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo tại các đơn vị trên địa bàn.
  Phương Nam-TH - 16:24 15/02/2023 - 764 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 8. Ông Mai Xuân Thành - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế và giữ nhiệm vụ quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.
  Phương Nam-TH - 11:24 15/02/2023 - 191 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 9. Sóc Trăng và Phú Yên đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo tại các đơn vị trên địa bàn.
  Phương Nam-TH - 15:20 14/02/2023 - 1125 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 10. Các tỉnh Long An và Đắk Nông đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo tại các đơn vị trên địa bàn.
  Phương Nam-TH - 10:22 14/02/2023 - 741 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực