công tác cán bộ

 1. Các tỉnh Cao Bằng, Long An triển khai đồng loạt các quyết định bổ nhiệm, điều động nhân sự mới.
  Phương Nam-TH - 15:49 06/09/2023 - 55 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 2. Đồng loạt công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự tại Quảng Ngãi và Đắk Lắk.
  Phương Nam-TH - 16:13 05/09/2023 - 80 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 3. Trong những năm qua, Đảng ta đã kế thừa và phát huy những quan điểm, nội dung trong tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Người cũng từng nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất...
  V.T/Báo Tin tức - 10:51 02/09/2023 - 19 lượt xem - 0 trả lời - trong: Thông tin
 4. Đồng loạt triển khai các quyết định kiện toàn nhân sự, lãnh đạo mới tại các tỉnh Bình Dương, Khánh Hòa.
  Phương Nam-TH - 15:05 31/08/2023 - 89 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 5. Đồng loạt công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự tại Ủy ban Dân tộc, Bộ Y tế.
  Phương Nam-TH - 11:20 31/08/2023 - 66 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 6. Các tỉnh An Giang, Tây Ninh triển khai đồng loạt các quyết định bổ nhiệm cán bộ mới.
  Phương Nam-TH - 09:11 31/08/2023 - 47 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 7. Hai tỉnh Bắc Giang và Sóc Trăng công bố đồng loạt các quyết định bổ nhiệm về công tác cán bộ.
  Phương Nam-TH - 14:49 30/08/2023 - 117 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 8. Đồng loạt công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại các tỉnh Bến Tre và Cao Bằng.
  Phương Nam-TH - 09:19 30/08/2023 - 52 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 9. Các tỉnh Đồng Nai, Bắc Giang đồng loạt công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự mới.
  Phương Nam-TH - 09:00 29/08/2023 - 47 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 10. Đại tá Vũ Hữu Hanh được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng.
  Bảo Châu - 19:17 24/08/2023 - 80 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực