Infographic

 1. Cơ thủ Bao Phương Vinh đã lập kỳ tích cho billiards Việt Nam khi chiến thắng đối thủ trong trận chung kết Giải billiard vô địch thế giới môn carom 3 băng 2023, diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 6 - 10/9/2023. Chiến thắng này giúp Bao Phương...
  Đinh Thảo - 16:40 11/09/2023 - 14 lượt xem - 0 trả lời - trong: Media
 2. Cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và Quân đội Nhân dân Việt Nam.
  TTXVN/Báo Tin tức - 09:06 25/08/2023 - 203 lượt xem - 0 trả lời - trong: Media
 3. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhân dân cả nước từ chiến khu đến đồng bằng, từ nông thôn đến thành thị đều nhất tề nổi dậy giành chính quyền. Sức mạnh...
  TTXVN/Báo Tin tức - 10:16 18/08/2023 - 37 lượt xem - 0 trả lời - trong: Media
 4. Tháng Tám năm 1945, chớp thời cơ “ngàn năm có một”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta không phân biệt giàu nghèo, giai tầng, không phân biệt tôn giáo, xu hướng chính trị vùng lên tiến hành cuộc Tổng...
  TTXVN/Báo Tin tức - 09:00 17/08/2023 - 19 lượt xem - 0 trả lời - trong: Media
 5. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chính sách, giải pháp mạnh, đột phá để thu hút và trọng dụng nhân tài (cả...
  TTXVN/Báo Tin tức - 09:13 16/08/2023 - 30 lượt xem - 0 trả lời - trong: Media
 6. Ngày 24/6/2023, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Luật có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023...
  Đinh Thảo - 09:16 15/08/2023 - 30 lượt xem - 0 trả lời - trong: Media
 7. Trong tháng 7/2023, nhiều cơ quan truyền thông nước ngoài liên tục lựa chọn, tôn vinh các điểm đến của Việt Nam; góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam tươi đẹp, thân thiện, hấp dẫn tới bạn bè quốc tế.
  Đinh Thảo - 11:31 29/07/2023 - 19 lượt xem - 0 trả lời - trong: Media
 8. Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và nhân dân ta luôn xác định chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng là trách nhiệm, tình cảm và vinh dự để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã...
  Đinh Thảo - 09:22 27/07/2023 - 35 lượt xem - 0 trả lời - trong: Media
 9. Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023, trong đó có quy định về Đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Các chế độ chính sách quy định tại Nghị định...
  Đinh Thảo - 14:00 20/07/2023 - 41 lượt xem - 0 trả lời - trong: Media
 10. Kinh tế số phải là một động lực của nền kinh tế; xã hội số phải là một trong những nền tảng của xã hội ta; văn hóa số phải là văn hóa cấu thành nền văn hóa Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, Thủ tướng...
  Đinh Thảo - 16:34 13/07/2023 - 44 lượt xem - 0 trả lời - trong: Media