thời kỳ đầu chiến tranh

 1. Từ những tiền đề lý luận và thực tiễn về thời kỳ đầu chiến tranh, có thể thấy công cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Việt Nam hiện nay nhất thiết phải gắn với chuẩn bị chu đáo cả về lý luận và thực tiễn cho tác...
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 19 phút trước - 3 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện
 2. Tác chiến phòng thủ chiến lược thời kỳ đầu chiến tranh là tổng thể các hoạt động tác chiến và đấu tranh trong giai đoạn đầu của tác chiến chiến lược, do lực lượng các quân khu (và có thể có một bộ phận lực lượng chủ lực của Bộ)...
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 17 giờ trước - 9 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện
 3. Phát triển nền quốc phòng toàn dân, toàn diện còn gắn với phương thức vận hành linh hoạt nhằm đấu tranh có hiệu quả với cuộc tiến công nhiều mặt của các thế lực thù địch ngay trong thời bình, đồng thời sẵn sàng và linh hoạt chuyển sang tiến...
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 08:39 17/09/2023 - 19 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện
 4. Trên cơ sở đổi mới tư duy lý luận quân sự theo hướng kết hợp truyền thống với hiện đại, cần từng bước xây dựng và hoàn chỉnh chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự của nước ta nhằm thích ứng được với điều kiện mới.
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 08:33 16/09/2023 - 14 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện
 5. Phương thức vận hành nền quốc phòng toàn dân và phương thức, nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân là hai khái niệm không đồng nhất.
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 08:28 15/09/2023 - 12 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện
 6. Sự phát triển phương thức vận hành nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc còn bao hàm vấn đề xây dựng hậu phương chiến lược trong chiến tranh.
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 08:22 14/09/2023 - 34 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện
 7. Sự phát triển lĩnh vực quân sự, quốc phòng của Việt Nam hiện nay quán triệt sâu sắc phương thức vũ trang trong bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 10:31 13/09/2023 - 18 lượt xem - 0 trả lời - trong: Điều cần biết
 8. Nội dung huấn luyện cần tập trung nâng cao khả năng tác chiến của cấp tiểu đoàn, trung đoàn, các loại hình chiến dịch quy mô nhỏ, các hình thức chiến thuật đánh địch tiến công giữ vững trận địa phòng ngự, phòng thủ, các chiến dịch phản công, tiến...
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 08:10 10/09/2023 - 18 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện
 9. Để tăng cường sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, cần nghiên cứu biên chế thêm đối với cấp binh đoàn của quân khu các đơn vị hỏa lực pháo binh, vũ khí chống tăng, hỏa lực phòng không, tác chiến điện tử, công binh, thông tin,... Sau...
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 08:06 09/09/2023 - 26 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện
 10. Từ lý luận và thực tiễn về thời kỳ đầu chiến tranh, có thể thấy nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang là một trong những vấn đề nòng cốt của việc xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân.
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 08:02 08/09/2023 - 22 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện