thực dân Pháp

 1. Sau khi nghiên cứu kỹ tình hình, kế hoạch rút quân được quyết định như sau: đúng 20 giờ ngày 17 tháng 2 năm 1947 sẽ bắt đầu rút quân.
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 10:16 08/07/2023 - 53 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện
 2. Cuộc rút quân thắng lợi của Trung đoàn Thủ đô ngày 17 và 18 tháng 2 năm 1947 là một trong những chiến công lớn trong sáu mươi ngày đêm Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 10:05 08/07/2023 - 27 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện
 3. Khoảng 9 giờ, địch tiếp tục tiến công. Chúng cho quân tiến vào phố Hàng Chiếu, Ô Quan Chưởng. Ta chặn đánh địch trước các baricát, tiêu diệt hàng chục tên. Địch ùn lại ở đầu phố Thanh Hà, một bộ phận dùng hỏa lực bắn mạnh vào khẩu trung...
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 09:33 06/07/2023 - 22 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện
 4. Tiêu biểu cho lối đánh tiến công trong tác chiến phòng ngự chốt chặn là trận phục kích địch ở chợ Đồng Xuân ngày 14 tháng 2 năm 1947, trận đánh lớn trước khi Trung đoàn Thủ đô rút quân.
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 08:41 06/07/2023 - 58 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện
 5. Trước tình hình đó, Thường vụ Trung ương Đảng kêu gọi nhân dân cả nước: Những hành động của Pháp xâm phạm chủ quyền Việt Nam rất có thể lan rộng. Tình hình vô cùng nghiêm trọng. Hãy sẵn sàng chiến đấu tự vệ bất cứ lúc nào. chỗ nào...
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 07:35 03/06/2023 - 124 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện
 6. Xuất phát từ nhiệm vụ quan trọng trên, nhân dân Hà Nội - đã củng cố, xây dựng chính quyền địa phương, làm tốt công tác chính trị, kinh tế, văn hóa và tư tưởng trong đó nhiệm vụ hàng đầu là tổ chức hình thành bộ máy chính quyền...
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 07:16 03/06/2023 - 71 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện
 7. Ngày 6 tháng 7 năm 1946, cuộc đàm phán Việt - Pháp ở Hội nghị Phôngtennơblô bắt đầu, nhưng do lập trường ngoạn cố và hiếu chiến của thực dân Pháp nên cuộc đàm phán không đi tới kết quả.
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 18:42 30/05/2023 - 38 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện
 8. Thực tiễn thời kỳ đầu chiến tranh trong kháng chiến chống thực dân Pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được tiếp cận từ hai bình diện lớn: Nếu nhìn vào diễn tiến thực theo chiều thời gian thì được tính từ khi Nam Bộ kháng...
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 17:54 12/05/2023 - 105 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện
 9. Ngày 7/5/1954, trên đại ngàn Tây Bắc, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đạp bằng mọi khó khăn thử thách, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp và can...
  Phương Dung/TTXVN (tổng hợp) - 14:19 05/05/2023 - 60 lượt xem - 0 trả lời - trong: Điều cần biết
 10. Sau Hiệp ước Nhâm Tuất (1862), triều đình Huế lại tiếp tục sai lầm khi mong dùng chính sách ngoại giao để lấy lại ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, thái độ thủ hòa vô lối của triều Nguyễn trong vấn đề giữ nước là một trong những nguyên do...
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 13:18 04/05/2023 - 194 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện