văn phòng quốc hội

 1. Đồng loạt công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự tại Văn phòng Quốc hội, Bộ Tài chính.
  Phương Nam-TH - 10:55 07/09/2023 - 69 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 2. Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng Quốc hội đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.
  Phương Nam-TH - 09:07 05/07/2023 - 242 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 3. Văn phòng Quốc hội và Bộ Tài chính đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 15:26 21/06/2023 - 255 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 4. Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Quốc hội đồng loạt triển khai công tác nhân sự, điều động, bổ nhiệm cán bộ.
  Phương Nam-TH - 10:26 19/05/2023 - 229 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 5. Văn phòng Quốc hội, VKSND tối cao đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 22:01 17/03/2023 - 143 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 6. Bộ Quốc phòng, Văn phòng Quốc hội đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 09:54 03/03/2023 - 296 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 7. Bộ Quốc phòng và Văn phòng Quốc hội đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 11:31 16/02/2023 - 576 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 8. Bộ Công Thương, Văn phòng Quốc hội đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 17:12 01/02/2023 - 398 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 9. Văn phòng Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước đồng loạt kiện toàn nhân sự, triển khai các quyết định về công tác cán bộ, theo đó điều động, bổ nhiệm, bầu một số nhân sự, lãnh đạo mới ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
  Phương Nam-TH - 16:09 18/01/2023 - 297 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 10. Văn phòng Quốc hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 17:01 19/12/2022 - 121 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực