Tăng lương cho CBCCVC: Không có thì phải đi vay, nếu không sẽ mất nguồn lực

Đinh Thảo

Đại biểu Nguyễn Văn Thân đề nghị đối với cán bộ, công chức, viên chức cần quan tâm đến cơ chế tăng lương và nên coi tăng lương là đầu tư vào con người, không thể để có tư tưởng trả lương như nào thì làm việc như thế. Nếu không có mức lương phù hợp thì cán bộ sẽ ra ngoài làm, mất đi nguồn lực.

daibieunguyenvanthan-1685614551427271603107-1685675627.jpg
Đại biểu Nguyễn Văn Thân: Tăng lương là đầu tư cho con người

Tăng lương là đầu tư cho con người

Đại biểu Nguyễn Văn Thân (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình) nhất trí với báo cáo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Bên cạnh đó đại biểu cũng lưu ý đến vấn đề lao động. Đây là một trong 3 trụ cột cho phát triển nhưng hiện nay còn lãng phí nguồn nhân lực. Chỉ tiêu năng suất lao động đều nhiều năm không đạt.

Từ thực trạng trên, đại biểu Nguyễn Vân Thân đề nghị có kiểm điểm xem xét lại năng suất lao động không đạt là do đâu? Do người lao động, cán bộ công nhân viên chức không chịu làm việc hay do quản lý?

Theo đại biểu, so với các nước xung quanh thì năng suất lao động của nước ta là mức rất thấp, gần như là cận dưới. Đại biểu Nguyễn Văn Thân nêu rõ đây là nguồn lực cực kỳ lớn mà chúng ta đang bỏ qua.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân đề nghị đối với cán bộ công chức viên chức cần quan tâm đến cơ chế tăng lương và nên coi tăng lương là đầu tư vào con người.

"Chúng ta đầu tư cho cơ sở hạ tầng hàng triệu tỷ đồng, sao không đầu tư vào con người nhiều hơn nữa? Quốc hội, Chính phủ xem xét vấn đề tăng lương từ nguồn ngân sách. Thậm chí có thể đi vay để trả lương cho cán bộ công nhân viên chức.

Không thể để có tư tưởng trả lương như nào thì làm việc như thế. Nếu không có mức lương phù hợp thì cán bộ, công chức sẽ ra ngoài làm, mất đi nguồn lực", đại biểu Nguyễn Văn Thân nhấn mạnh.

310520230241-z43922499491776084f398e71de72e708172946bec10b0-16856067672451331874774-1685675627.jpg

Phải có giải pháp đột phá để tăng lương

Trước đó, phát biểu thảo luận tại tổ đại biểu Nguyễn Văn Thân cũng đã nêu quan điểm: Xã hội ổn định, kinh tế phát triển cần quan tâm đến các lĩnh vực bền vững nông nghiệp, như giáo dục, y tế, lao động.

Lo ngại tình trạng "chảy máu" lao động có chuyên môn cao, lao động lành nghề, đại biểu cho rằng, nếu không tận dụng được lực lượng này sẽ dẫn tới tình trạng chuyển dịch từ khu vực nhà nước sang tư nhân, sang các doanh nghiệp FDI, thậm chí xuất khẩu lao động.

Nhấn mạnh, chủ trương của Đảng và Nhà nước luôn xác định đầu tư cho con người là trung tâm nhưng đầu tư cho con người chưa tương xứng, đại biểu Nguyễn Văn Thân cho rằng chế độ tiền lương, thu nhập của người lao động cần được cải thiện. Thực hiện điều này không chỉ trông chờ vào nguồn ngân sách nhà nước mà cần có giải pháp đột phá.

Đai biểu Nguyễn Văn Thân cũng nhấn mạnh rằng: Đầu tư cho con người là đầu tư cho lâu dài, cho tăng trưởng bền vững, công việc này cần được tiến hành ngay từ thời điểm này./.