Thành nhà Hồ bị ‘lời nguyền’ phong thủy, cả triều đại chỉ được 7 năm

Thành nhà Hồ nằm trên địa phận xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Công trình là chứng tích về sự tồn tại của kinh đô nước Đại Ngu – quốc hiệu Việt Nam thời nhà Hồ.

Theo sách ‘Thành nhà Hồ và những câu chuyện xây thành đắp lũy’, khi chọn đất đóng đô, Hồ Quý Ly đã cho các thầy phong thủy tìm long mạch rất cẩn thận. Sau cùng, ông lựa chọn động An Tôn làm nơi xây đô thành cho triều đại của mình.

Hồ Quý Ly cho rằng, đất này là một vùng đất tốt có hình như quả ấn của trời, lại có long mạch dài hàng ngàn cây số là con sông Mã. Xung quanh lại có nhiều ‘tiểu long’ chầu vào long mạch chủ.

Hồ Quý Ly khi cho xây thành ở đất này đã rất tâm đắc, ông nói với các con mình rằng ‘thế đất rồng chầu, rắn cuốn vững như bàn thạch có thể trụ được 60 năm’.

Tuy nhiên, con trai thứ của Hồ Quý Ly là Hồ Hán Thương lại có ý kiến khác. Ông đã nói rằng: Quỹ đất này đúng là đất rồng chầu, rắn cuốn nhưng đất còn non nên chỉ gọi là ‘Nơi rồng rắn hút nước, ở được trên dưới 6 năm’.

@nhanlucnhantai Thành nhà Hồ bị ‘lời nguyền’ phong thủy, cả triều đại chỉ được 7 năm #nlntv #thanhnhaHo #loinguyenphongthuy #phongthuy #trieudainhaHo ♬ nhạc nền - Nhân Lực Nhân tài Việt
Nhóm PV/NLNTV