Vị nữ vương hiếm hoi trong lịch sử Ai Cập cổ đại

Ngô Thiệu Phương Nam

Trong các cuộc khai quật, giới nghiên cứu tìm được những bức thư của pharaoh Amenhotep III và Nữ hoàng Tiye.

Những lá thư của pharaoh Amenhotep III và vợ là Nữ hoàng Tiye cho thấy họ là nhà đồng cai trị Ai Cập, đối xử bình đẳng với nhau. Sau khi pharaoh Amenhotep III băng hà, con trai của ông với Nữ hoàng Tiye là Akhenaten lên ngôi báu. Do con trai mới lên nắm quyền chưa có kinh nghiệm trị quốc nên thậm chí chính Nữ hoàng Tiye đã đứng ra giúp xử lý chuyện triều chính.

@nguonluc Manh mối mới chứng tỏ nữ quyền lên ngôi ngay từ thời Ai Cập cổ dại #Aicap #Aicapcodai #nuquyen #khampha #khamphabian #nlntv ♬ nhạc nền - Nhân lực Nhân tài Việt

Nhóm PV/NLNTV