Vì sao lăng mộ Tần Thủy Hoàng chưa được khai quật toàn diện?

Ngô Thiệu Phương Nam

Vào những năm 1970, lăng mộ của Tần Thủy Hoàng được phát hiện ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Hiện tại, khu lăng mộ trung tâm - nơi chôn cất Tần Thủy Hoàng - vẫn chưa được tiến hành khai quật.

Các nhà khảo cổ Trung Quốc cũng không loại trừ khả năng, nếu tiến sâu vào trong khu lăng mộ chính này, sẽ còn nhiều bẫy gài đã được thực hiện từ hơn 2.000 năm trước, đang “chờ” họ.

nlntv-tan-thuy-hoang-nlntv-1657098123.mp4

Phương Nam - Duy Nguyễn - BXT