Hướng đi mới nhằm phát triển nhân lực công nghệ cao

Ngô Thiệu Phương Nam

Nhiều năm qua, nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Việt Nam được đào tạo từ hệ thống các trường đại học, cao đẳng trong nước hằng năm đã không đủ để đáp ứng cho các doanh nghiệp trong nước.

Thêm vào đó, nguồn nhân lực chất lượng cao lại luôn bị nước ngoài thu hút. Thực trạng này đặt ra vấn đề cấp bách đối với việc phát triển số lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin để đáp ứng các nhu cầu của chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực, ngành nghề và các địa phương trong cả nước. Giải pháp từ Hàn Quốc có thể là mô hình phù hợp để Việt Nam tham khảo.

Bộ Khoa học và CNTT và Bộ Giáo dục Hàn Quốc đang xúc tiến “Hệ thống hạn ngạch hợp đồng” nhằm đào tạo khẩn cấp nhân lực kỹ thuật ngành công nghệ cao. Với các ngành đang cần nhân lực, có thể tăng số lượng khoa kỹ thuật tại các trường đại học trong khu vực đô thị lên 10% chỉ trong một năm mà không bị hạn chế bởi quy định tổng hạn ngạch tuyển sinh đối với nhóm trường này. Do chỉ là hệ thống hạn ngạch tạm thời nên các khoa, ngành không có trong danh mục tuyển sinh cũng có thể được dành một tỷ lệ nhất định để đào tạo liên kết với các công ty, doanh nghiệp cụ thể.

Hệ thống hạn ngạch hợp đồng dự kiến được áp dụng ngay từ đầu năm 2023 khi năm học mới bắt đầu. Kế hoạch cụ thể sẽ được công bố sau khi 2 bộ nói trên thống nhất về nhu cầu nhân lực từ doanh nghiệp cũng như khả năng đào tạo của các trường đại học.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và CNTT cũng đang xúc tiến giới thiệu chương trình học tập nhanh cho phép sinh viên lấy bằng trong thời gian ngắn. Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) từ tháng 9 năm nay sẽ tiến hành đào tạo Hệ thống chứng chỉ cấp tốc chỉ trong một năm. Các năm tới đây, chương trình cử nhân kỹ thuật số và thạc sĩ tại mỗi trường đại học cũng được mở rộng lâu dài và ổn định cho các nhà nghiên cứu xuất sắc kéo dài tối đa 10 năm.

Phương Nam